fbpx


Allmänna villkor

§1 ALLMÄNT 
Genom att bli kund hos köttlådan.se godkänner du villkoren som är presenterade nedan.

Parternas avtal utgörs av dessa allmänna villkor och övriga bilagor som särskilt upprättats mellan parterna, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Köttlådan.se och Kunden. Avtalet ersätter i tillämpliga delar samtliga tidigare muntliga som skriftliga avtal mellan parterna. Avtalshandlingarna är avsedda att komplettera varandra. Skulle innehåll i en viss avtalshandling vara motstridigt i förhållande till innehållet i en annan ska den bestämmelse ha företräde som mer specifikt reglerar en särskild omständighet eller fråga.

Villkoren reglerar samtliga frågor som dessa villkor berör. Köttlådan.se förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa villkor. För specifika köp, t ex erbjudanden kan andra villkor gälla, och är i sådana fall i tillägg till nedan villkor.

Köttlådan.se har vid misstanke om bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning rätt att häva köpet. Beställare måste vara myndig, och vid köp mot faktura gör köttlådan.se en kreditkontroll. Priser kan löpande justeras, samt produktinformation eller annat innehåll på hemsidan. Ändringar annonseras på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljningar, ändringar i innehållet samt fel i informationen på hemsidan.

Har du några frågor kring våra villkor, kontakta oss på 040 – 617 07 17 eller info@kottladan.se

§2 BESTÄLLNING
Beställning sker genom www.köttlådan.se eller via någon av köttlådan.se´s representanter.

§3 LEVERANS
Leverans av köttlådan.se´s produkter sker hem till dörren till den adress som du angett vid beställning. Vi levererar normalt mellan 17:00 – 22:00 måndag till torsdag, fredag 16:00-22:00. Avvikelser kan förekomma och vid leveranser innan 17:00 meddelas denna leveranstid innan. Är du inte hemma vid tidpunkten för leverans kommer vi att kontakta dig via sms eller telefon. Därefter lämnar vi lådan utanför dörren till uppgiven adress. Ansvaret för lådan övergår då till dig som kund och köttlådan.se ersätter ej stulen eller väderdrabbad låda. Du kan alltid hantera dina leveranser på ditt konto, vid eventuella problem att logga in, kontakta oss på info@kottladan.se.

Köttlådan.se levererar alltid i obruten kylkedja och hålls inom korrekt temperatur hela vägen till leverans. Vid lämnad låda utanför dörren övergår kylansvaret på dig som kund.

Vi försöker alltid leverera senast 22:00 men vid oförutsedda händelser eller dåliga väderförhållanden kan leveransen bli försenad och leverans senare än 22:00 vara aktuellt. I sådana fall kontaktar vi dig alltid innan 22:00 och stämmer av att det är okej eller byter leveransdag.

Köttlådan.se förbehåller sig rätten att avboka en leverans om kunden angivit felaktiga uppgifter, vid force majure-liknande händelser (§12) eller om någon annan yttre omständighet väsentligen förändrats. Köttlådan.se har vid utebliven leverans på grund av felaktiga eller bristande uppgifter, exempelvis portkod, adress etc. rätt att debitera för leveransen. Finns ej portkod behövs porttelefon eller att vi kan ringa dig per telefon för att kunna genomföra leveransen, får vi då inget svar, tar vi med lådan tillbaka och debiterar för lådan.

I samband med att du beställer hemkörning av din försändelse så delar vi dina personuppgifter (namn, adress etc.) med externa transportörer som vi samarbetar med, som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i samband med leverans. Läs deras integritetspolicy (Länk/länkar till transportören/transportörers integritetspolicy).

§4 REKLAMATION
Kontrollera varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Utsända köttvaror tas ej i retur utan godkännande från köttlådan.se, senast samma dag eller dagen efter leverans ska anmärkningar göras. Vid fel på vara ersätts det med i första hand nya varor alternativt tillgodo vid nästa leverans. Senare inkomna klagomål godkänns ej om inte reklamationen är av sådan art att undantag kan ges. Felet skall rimligen ha uppstått under vår hantering. 

Följande information ska anges vid en reklamation: Kundnummer, artikelnummer på varan, produktnamn, transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen. För att Köttlådan.se ska godkänna en reklamation ska det föreligga produktfel som påtalas i
samband med godsmottagningen, eller fel av sådan art som gör att Kunden inte rimligen borde ha upptäckt felet i samband med köp eller godsmottagningen. En reklamation ska vara Köttlådan.se tillhanda utan dröjsmål så snart felet upptäckts, dock inte senare än nästa dag efter leveransen och/eller köpet. Reklamationer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum. För varor som reklamerats efter godsmottagning ska Kunden också kunna styrka att felet inte uppstått på grund av Kundens hantering av varan. Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Köttlådan.se godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

§5 ANSVARSBEGRÄNSNING
Köttlådan.se ansvar för eventuella fel eller brister i sina åtaganden enligt detta eller andra avtal med Kunden är begränsat till varans värde. Köttlådan.se har under inga omständigheter ansvar för Kundens indirekta skador som uppstår till följd av fel eller brister i varor eller Köttlådan.se övriga åtaganden.

§6 UTEBLIVEN LEVERANS 
Vid utebliven eller avsevärt felaktig leverans som orsakats av köttlådan.se har kunden rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna, om senare leverans inte kan godtas. (Detta gäller ej vid paragraf §3.)

§7 INNEHÅLL 
Vi försöker alltid packa så nära angiven vikt som möjligt, dock är det ett hantverk och blir aldrig exakt. Den totala vikten på lådan kan variera med upp till 10% och varje styckdetalj kan variera med upp till 15%.

Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i lådan vid exempelvis slutförsäljning men har för avsikt att stämma av med kunden vid större ändringar och antingen hitta en ersättningsprodukt eller byta leveransdag.

§8 PRISER 
Alla priser är i SEK inkl. moms.

§9 BETALNING 
Betalning sker med hjälp av Klarna där du kan välja mellan fakturabetalning eller kortbetalning. För abonnemangslådor kräver köttlådan.se personnummer även vid kortbetalning, detta för att om ej kortet kan debiteras så skickas istället en faktura.

§10 ÅNGERRÄTT 
Kunden har rätt att häva köpet fram till tre dagar före leveransdag. Gällande prenumerationslådor eller andra specialanpassade lådor har kunden rätt att häva köpet senast söndagen innan planerad leverans. Köttlådan.se´s lådor omfattas inte av ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59). Du kan läsa mer de varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se

§11 ÅTERVINNING 
Då vi hanterar känsliga produkter som kött i våra lokaler får vi tyvärr inte återta utsända lådor av livsmedelshygieniska skäl. Vi rekommenderar wellpappåtervinningen.

§12 KUNDSERVICE 
Behöver du hjälp med din beställning, komma med synpunkter eller frågor är du välkommen att ringa oss på telefon: 040 – 617 07 17 eller mejla till info@kottladan.se

§13 FORCE MAJEURE 
Vi förbehåller oss mot förhinder att leverera på grund av omständigheter utanför vår kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetsplatskonflikter, strejk, pandemi, eldsvåda, oväder, katastrofer, eller liknande händelser.